Per 1-4-2024 zal de autoverhuur verhuizen naar Varenschut 11, 5705DK Helmond. Bedankt voor uw jarenlange vertrouwen en Klandizie.
Tel: 0493-310111 - info@putten-verhuur.nl 

Website Van de Putten auto's

 

 

Algemene/aanvullende voorwaarden

BOVAG-huurvoorwaarden zijn van toepassing; de huurvoorwaarden zijn afgedrukt op de achterzijde van het huurcontract, verkrijgbaar aan de receptie en per email toe te sturen.

Aanvullende voorwaarden om te huren

- De gehele borgsom moet vooraf kunnen worden voldaan per PIN of per bankstorting. Contant geld zal niet worden geaccepteerd ivm veiligheid en risico preventie.

- Bij reservering van een huurauto voor een periode van meer dan 7 dagen vragen wij een aanbetaling van 20% van de huursom

- Bij annulering tot 30e dag voor de dag van verhuur brengen wij 20% van de huursom in rekening. Dit bedrag staat gelijk aan uw aanbetaling 

- Er dient altijd een dubbele legitimatie te kunnen worden overlegd: een geldig Nederlands rijbewijs en een geldig Nederlands paspoort of identiteitskaart

- Adresgegevens, paspoort of identiteitskaart worden gecontroleerd. Hiervoor wordt een scan gemaakt en kunnen aanvullende stukken worden opgevraagd.

- Huurder en/of bestuurder mogen niet voorkomen in ELENA (Landelijk controleregister van de BOVAG)

- Directie heeft te allen tijden het recht, zonder opgaaf van reden, verhuur van een voertuig te weigeren.

- Bij vermoeden van criminele activiteiten met onze auto's wordt altijd aangifte gedaan bij Politie

Huurprijzen

- De prijzen zijn voor huur zijn altijd gebaseerd op tijd en kilometers

- Onze huurprijs wordt berekend per kalender dag en zijn incl 100 vrije kilometers.

- Regulier onderhoud alsmede pechhulp binnenland en indienmogelijk vervangend vervoer is inbegrepen

- Brandstofkosten zijn altijd voor rekening van de huurder

- Alle genoemde bedragen zijn in EURO's en excl 21% BTW

Huurperiode

- Een standaard huurdag is 24 uur en begint om 08:00 uur

- Een weekend gaat in op zaterdag 08:00 uur en eindigt op maandag 07:30 uur

- Een week is 7 dagen en een maand is 30 dagen

- Een huurperiode van een halve dag (ochtend 08.00 - 13.00 uur, middag 13.00 -18.00 uur of avond van 18.00 tot 07.30) is niet mogelijk op zaterdag en zondag. Halve dagen zijn uitsluitend op de dag zelf te reserveren.

Verzekering & rigen risico

- Schade aan de te transporteren goederen en persoonlijke eigendommen zijn uitgesloten van verzekering.

- Bestuurders dienen minimaal 22 jaar en maximaal 80 jaar te zijn en minimaal 1 jaar in het bezit te zijn van een geldig Nederlands rijbewijs.

- In alle gevallen van schade (WA&Casco) is een eigen risico van toepassing waarvoor de huurder aansprakelijk is. Deze eigen risico kan in een aantal gevallen tegen meerprijs worden verlaagd

- De van toepassing zijnde eigenrisico's staan vermeld op het huurcontract

- In geval van bovenhoofdse schade (boven 1.95m) geldt het eigen risico conform de BOVAG-huurvoorwaarden. Het eigen risico is niet te verlagen

- Alle besturders dienen vooraf bekend worden gemaakt en op het huurcontract te zijn vermeld.

Gebruik van de auto

- In de auto mag neit worden gerookt, ook niet met het raam open. Hierop staat een boete van €100,00 euro. Berijder is verplicht de auto periodiek te controleren  (incl bandenspanning) en meldingen voor onderhoud of het bijvullen van vloeistoffen direct op te volgen

- Alle reparaties en onderhoudsbeurten diemen te worden ueitgevoerd door een door de verhuurder vooraf aan te wijzen bedrijf of vinden in de eigen werkplaats van de verhuurder plaats

- Bij zowel bekeuringen als schades worden er administratiekosten in rekening gebracht. Deze bedragen €7,50 bij een bekeuring en €25,00 bij een schade

- Bij buitensporig gebruik van de huurauto, er verkeerde brandstof is getankt of indien er nalatig of strafbaar is gehandeld, vervalt het eigen risico en is alle gevolgschade voor rekening van de huurder

- Het is niet toegestaan met de auto in het buitenland te rijden, tenzij vooraf anders overeengekomen

Ophalen en inleveren

- Ophalen en inleveren van de auto kan tijdens de openingstijden.

- Indien de auto buiten de openingstijden voor de deur, op het terrein wordt gezet, blijft de huurder verantwoordelijk voor de auto tot dat deze is ingenomen door een van onze medewerkers

- Indien de auto niet netjes wordt ingeleverd zijn we genoodzaakt minimaal €50,00 euro voor schoonmaakkosten in rekening te brengen

Pivacy wet- en regelgeving AVG

Autohuren Helmond / Autoverhuur Harry v.d. Putten hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. We doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Autohuren Helmond/ Autoverhuur Harry v.d.Putten houden zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Bij ondertekening van de huurovereenkomst geeft u akkoord te gaan met onze algemene en privacy policy.

3w Media